Zelená úsporám

zelena-usporam-05Projekt zelená úsporám se zaměřuje na snížení spotřeby energie při vytápění (zateplením, výměnou oken), podporu ekologických zdrojů vytápění a podporou výstavby pasivních domů. Pokud patříte mezi ty, kteří chtějí dotaci v tomto programu požádat, měli byste vědět co všechno Vás čeká a kdo Vám v řešení celého procesu pomůže.

1. Co musíte předložit než začnete?

zelena-usporam-01a) Projektová dokumentace
je součástí žádosti o dotaci ve všech oblastech  předkládá se k posouzení krajskému pracovišti SFŽP. Žadatel o dotaci získá potvrzení o kontrole projektové dokumentace. S tímto potvrzením následně podává žádost v pověřené bance. Projektovou dokumentaci na zateplení (případně vyplnění technické části žádosti) může zpracovat energetický auditor, architekt,  autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr
v oboru pozemních staveb.

b) Tepelně technické posouzení objektu

Součástí projektové dokumentace je výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění v kWh/m2 prokazující splnění vyhlášených podmínek poskytnutí dotace na vyhlášená opatření.
Posouzení se skládá ze dvou částí

  • posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budov dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov v platném znění,
  • výpočet měrné potřeby tepla na vytápění podle harmonizovaných technických norem.

c) Technická zpráva

Součástí projektu je rovněž technická zpráva, která sdružuje část stavební a tepelně-technickou.
Dotační podpora na vypracování tohoto před-realizačního projektu je poskytována ve výši:

Dotace na projekt 10 000 Kč

Dotace na výpočet úspory měrné potřeby tepla 10 000 Kč

zelena-usporam-04Čerpání podpory na vypracování projektu bude možné do 31.3.2010, nebo do vyčerpání finančních prostředků (50.mil. Kč).
Finanční podporu na zpracování projektu, získáte až po předání projektu na SFŽP. Je také možné a běžné, že se dohodnete se zpracovatelem a částka mu bude od ministerstva vyplacena přímo na jeho účet – tím Vy, nebudete platit z počátku nic.
Vše se odevzdá na krajské pracoviště SFŽP, včetně informace ohledně výběru dodavatele. Asi do dvou měsíců vám přijde vyrozumění o přidělení dotace a o její výši. Rovněž budete informováni o uznatelných nákladech a o formě jejich doložení po realizaci.
S plněním bodu č. 1 Vám budou nápomocní autorizovaní inženýři a technici zaregistrovaní do projektu. Kontakty na ně naleznete na stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Také lze již nalézt firmy, které provádějí kompletní vyřízení dotací.

Co se nikde nepíše, ale je důležité vědět?

Ačkoliv se na přístupných webových stránkách a stejně tak v pokynech pro získání dotace píše, že lze dotaci čerpat pouze na jedno opatření – tj. třeba pouze na výměnu oken – již není nikde zmíněno, že pouhá výměna oken není v 95% případů dostačující. Počítejte s tím, že k výměně oken budete muset pravděpodobně přidat ještě nějaké jiné opatření – např. zateplit podkroví, suterén apod. Přesto vychází porovnání nákladů na takto vyhotovené opatření cenově lépe, nežli přijít o dotaci a platit výměnu oken jen ze svých prostředků.

2. Dotaci mi schválili, co dál?

a) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
S dodavatelem, kterého jste uvedli do žádosti o přidělení dotace, uzavřete smlouvu o realizaci. V případě, že jste se nakonec rozhodli realizovat zakázku s jiným zhotovitelem, bude nutné informovat o tomto SFŽP.
b) vlastní realizace
Dle dohodnutých termínu k Vám nastoupí dodavatel a zrealizuje vlastní rekonstrukci – výměnu oken, zateplení, výměnu kotle a další.
c) shromáždění dokladů o ukončení a o skutečné ceně provedených úprav
Po dokončení všech kroků realizace budete muset shromáždit veškeré podklady, které po Vás budou nárokovat úřednici v bance. Tento seznam dokladů Vám byl doručen společně s příslibem na přidělení dotace.
d) předložení dokladů bance
Se všemi doklady a s příslibem o přidělení dotace navštívíte banku. Seznam bank naleznete na webu ministerstva životního prostředí.
S čím byste měli počítat?
Bude zřejmě nutné, abyste měli připraveny finance na celou rekonstrukci a až následně se Vám část financí vrátí z dotačního fondu.
Případně je možná ještě jedna možnost – a to u krátkodobějších realizací, je reálná dohoda se zhotovitelem o délce splatnosti faktur např. až 45 dní. Tehdy by jste měli „stihnout“ profinancovat realizaci již s podporou.

3. To nejpříjemnější na konec – čekání na finance v nově zrekonstruovaném domě / bytě.

Doba trvání výplaty dotace je asi měsíc od doby kdy vám bude doručena smlouva, kterou podepíšete a zašlete zpět na Státní fond životního prostředí.
Tímto celé řízení končí a Vy si již v klidu užíváte Vašeho opraveného domu.

Žádný komentář

Komentář můžete přidat pomocí formuláře níže!


Přidat komentář