Zelená úsporám III.

zelena-usporam-03V minulých číslech jsme si představili systém dotací Zelená úsporám, který je ve značné míře zaměřený na stavebníky, kteří se rozhodli zateplit své domy. V dnešním článku se budeme trochu více zajímat o dotace na instalaci obnovitelných zdrojů na vytápění.

V Programu jsou tyto dotace označeny následovně:

  • C.1, – Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
  • C.2 instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
  • C.3 – Instalace solárně-termických kolektorů

Investice do kotlů na biomasu, tepelných čerpadel či solárně-termických článků jsou v České republice podporovány již delší dobu. Podmínkou pro čerpání dotace je zařazení použitého zařízení (kolektorů, tepelného čerpadla, kotle) v oficiálním Seznamu výrobků.

Na co se dotace vztahují?

Dotace se vztahují na pořízení nového kotle i výměnu starého neekologického zdroje.

Dotace rozlišuje výši podpory podle finanční náročnosti na pořízení nového zařízení.
Tedy za solární panely určené k vytápění i ohřevu vody dostanete na dotaci více peněz nežli na solární panel určený pouze k ohřevu vody.

Speciální podmínky platí i pro výměny starých neekologických zdrojů.

Pokud žádáte o dotaci, je nutné sepsat čestné prohlášení o likvidaci starého kotle. Poté se musíte zavázat, že budete používat pouze kvalitní palivo splňující normy a že nové zařízení budete používat alespoň 15 let. Vyvstává otázka, jak je to s touto časovou podmínkou po skončení životnosti zařízení či v případě jeho závažné poruchy. Ani sami úředníci zatím nepodali jasnou a jednotnou odpověď.

Výše dotace – rodinný dům

  • Kotel na biomasu – 50 000 Kč, 80 000 Kč, 95 000 Kč (podle výkonu a způsobu vytápění)
  • Tepelné čerpadlo země-voda – 75 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda – 50 000 Kč
  • Solární systém na ohřev vody – 55 000 Kč
  • Solární systém ohřev vody a vytápění – 80 000 Kč

V případě kombinace opatření (tj. pořízení kotle na biomasu a solárních kolektorů), můžete získat dotace na projekt dvakrát (na každý projekt zvlášť).

Podrobné částky, o které můžete v programu Zelená úsporám žádat, najdete na www.zelenausporam.cz.

Dotační program Zelená úsporám navíc nabízí hezký bonus pro vlastníky, kteří se rozhodnou realizovat hned několik opatření naráz (tj. například komplexní zateplení a zároveň výměnu tepelného zdroje.

Výše dotace:

  • Rodinný dům: 20 tisíc Kč
  • Bytový dům: 50 tisíc Kč za dům

A na závěr rozšířená informace, která není zase až tak úplně pravdivá:

O dotaci bohužel nemůžete požádat v případě, že jste napojeni na centrální rozvod zemního plynu nebo tepla.

Skutečnost je trochu jiná. Přestože jste napojeni na rozvod centrálního plynu nebo tepla, můžete požádat o dotaci na zdroj vytápění pouze tehdy, že plynový kotel je minoritním zdrojem vytápění – je tedy používán na ohřev vody v letních měsících a na případné mírné přitápění v noci, nebo když jste na dovolené, aby bylo zajištěno temperování domu.

Výjimka je u bytových domu, žádající o kolektory – ty nesmějí být napojeny na dálkový rozvod tepla.

Žádný komentář

Komentář můžete přidat pomocí formuláře níže!


Přidat komentář