Zelená úsporám II.

zelena-usporam-04O programu Zelená úsporám, jehož cílem je poskytnout dotace na zateplení, výměnu výplní otvorů a ekologické zdroje energie občanům, odstartoval v dubnu 2009. Zelená úsporám počítala původně pouze s dotacemi na rodinné a bytové domy nepanelového typu. Od 1. září 2009 se ale dotační program Zelená úsporám otevřel i pro panelové domy. S podmínkami pro panelové domy a také pro bytové domy Vás zde seznámíme.

„Majitelé panelových domů mohou žádat pouze o dotaci na celkové zateplení a oproti původnímu stavu musí zateplením uspořit 40 % energie.“
Dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí (MŽP), které spravuje program Zelená úsporám a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), pod jehož kompetenci spadá program Nový panel, jehož cílem je usnadnit financování oprav a modernizace panelových domů umožnila rozšířit program zelená úsporám také na panelové domy.
Prakticky tedy dojde k rozšíření možností pro obyvatele panelových domů. Program zelená úsporám budou moci využít na zateplení domu a program Nový panel budou moci využít na další kroky revitalizace – jako je např. výměna výtahu, modernizace instalačních vedení, vedení elektřiny apod.
Co musí ovšem panelové domy dodržet, je komplexní zateplení. Na rozdíl od majitelů rodinných domů a bytových domů nepanelového typu, mohou panelové domy žádat pouze o podporu na KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ.

V praxi to znamená, že pro program Zelená úsporám musí panelové domy splnit požadavek označovaný jako A1 – kompletní zateplení obálky budovy. Toto opatření musí vést ke snížení nákladů na energii na vytápění a zároveň musí dosáhnout na tzv. hranici měrné spotřeby tepla za m2 podlahové plochy.

Kolik tepla musí uspořit?

První podmínkou je, že musíte dosáhnout úspory 40 % tepla oproti původnímu stavu.Podaří-li se vám po celkovém zateplení panelového domu dosáhnout tohoto uspoření musíte dále dosáhnout novou hodnotou roční měrné potřeby tepla do 55 kWh na m2.Tehdy bude Váš příspěvek 1 050 Kč na jeden metr čtvereční plochy.
V případě, že se vám podaří potřebu tepla snížit na 30 kWh na m2, bude dotace na jeden metr čtvereční plochy vyšší – 1 500 Kč.

Dotace na projekt a výpočet tepelné spotřeby

zelena-usporam-05K žádosti o dotaci pro panelové domy je potřeba opatřit si stejně jako u žádosti o dotaci pro rodinné domy výpočet měrné potřeby tepla a projektovou dokumentaci. Měrná potřeba tepla je rozhodujícím faktorem pro udělení dotace, podle tohoto údaje se totiž udělování dotací řídí (jedná se o již zmiňované spotřeby minimálně do 55 kWh na m2.
Výpočty musí být doloženy autorizovaným inženýrem v oborech pozemní stavby, technika prostředí a technologické zařízení budov (projektantem), autorizovaným architektem energetickým auditorem nebo zpracovatelem průkazu energetické náročnosti budovy. Dodavatele a výrobky, které budou pro zateplení panelového domu použity je nutné vybírat ze Seznamu dodavatelů, resp. ze Seznamu výrobků a technologií.
Nové podmínky programu Zelená úsporám umožňují také zažádat o dotaci na vypracování projektové dokumentace a na výpočet roční měrné potřeby tepla. Dotace na výpočet měrné potřeby tepla činí v případě zateplování panelového domu 15 000 Kč na jednu bytovou jednotku a v případě vypracování projektu 2 000 Kč na bytovou jednotku. Tato podpora bude vyplácena do 31. března 2010 nebo do vyčerpání celkové částky 50 milionů Kč.

Nejprve musíte splnit podmínky programu Nový panel!

Dotace z programu Zelená úsporám je vázána na splnění parametru programu Nový panel. Konkrétně to znamená, že musí být zpracován posudek, že jednotlivé části opatření stanovená v části A programu Nový panel musí být provedeny – respektive v dobrém stavu minimálně následující:

 • Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby
 • Sanace statických poruch nosné konstrukce
 • Oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště
 • Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí
 • Zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály
 • Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, pergoly atd. Vyregulování otopné soustavy
 • Oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu

Dotace z programu Zelená úsporám a z programu Nový panel lze kombinovat!

Celkově lze doporučit, aby se vypracoval kompletní stavebně-technický audit na základě kterého, bude znám stav budovy a budete schopni lépe určit všechny priority oprav domu. Zároveň se tím vyhnete nebezpečí, že až po vypracování všech dokumentací, Vám nebude vydáno kladné stanovisko poradenského střediska.

Co je potřeba doložit k žádosti?

K žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám musí být předloženy následující doklady:

 • projektové dokumentace
 • stavební povolení / ohlášení stavby
 • výpočtu měrné roční potřeby tepla
 • krycí listy (formuláře vyplněné technikem nebo projektantem obsahující technické detaily
 • doklad totožnosti a list prokazující vlastnictví nemovitosti

Žádný komentář

Komentář můžete přidat pomocí formuláře níže!


Přidat komentář