Vzdělávání


Naše nabídka kurzů a služeb je založená na průběžné analýze potřeb trhu. Díky tomuto přístupu vznikají služby, které přinášejí prospěch našim klientům. Hlavním předpokladem k uspokojení vašich požadavků a nároků  je náš pracovní tým, který je kvalifikovaný a motivovaný.

V našich kurzech dbáme na aktivní a interaktivní formy výuky. Vedle nezbytného teoretického penza se soustředíme především na aktivní zapojení účastníka a přímý trénink sledovaných dovedností tak, aby je absolventi uplatnili v práci.

Všechny kurzy jsou charakteristické malým počtem posluchačů, individuálním přístupem lektora k posluchačům, maximální jednoduchostí a srozumitelností výkladu a výukou založenou na řešení běžných činností z každodenní praxe.

Po absolvování kurzů získávají účastníci osvědčení a individuální doporučení dalšího rozvoje žádoucích dovedností. V případě zájmu dále vypracujeme psychologické odborné posudky sledovaných osobnostních faktorů (např. manažerských předpokladů, tendence v interpersonálním jednání ad.)

Co si můžete sami zvolit?

 • místo školení – v prostorách u zákazníka, přímo na pracovišti zákazníkanebo v učebně v Ostravě
 • termín školení
 • obsah školení (sestavení kurzu z jednotlivých bloků nabídky podle přání zákazníka)

NABÍDKA KURZŮ

Manažerské dovednosti

 • řízení a vedení lidí (zadávání úkolů, plánování, stanovení cílů, delegování, hodnocení, …)
 • budování a vedení týmu (jak sestavit efektivní tým, jak ho vést ke stanoveným cílům)
 • vedení porad a meetingů (jak vést poradu efektivně)
 • typologie pro manažery (jak porozumět chování a jednání lidí)
 • time management (organizace práce a času)
 • asertivita (zvládání základních asertivních technik a jejich využití v praxi)
 • prezentační dovednosti (jak prezentovat sám sebe a výsledky práce)
 • efektivní komunikace (odstranění komunikačních bariér, neverbální komunikace, …)
 • neverbální komunikace a řeč těla (jak porozumět neverbálním signálům)
 • zvládání stresu (příčiny, předcházení a práce se stresem)
 • řešení konfliktů (příčiny a typy konfliktů, metody a způsoby řešení)
 • personální procesy (nábor, výběr, adaptace, …)

Obchodní dovednosti

 • komunikační dovednosti (verbální komunikace, nedorozumění, bariéry, efektivní komunikace)
 • neverbální komunikace a řeč těla (jak porozumět neverbálním signálům)
 • obchodní dovednosti
 • prezentační dovednosti (prezentace osoby, firmy, produktu)
 • typologie lidí (jak porozumět chování a jednání lidí)
 • řešení konfliktů (příčiny a typy konfliktů, metody a způsoby řešení)
 • image a profesionální oblékání
 • time managementu (organizace práce a času)

Rozvoj administrativních pracovníků/pracovnic

 • komunikační dovednosti (verbální komunikace, nedorozumění, bariéry, efektivní komunikace)
 • neverbální komunikace a řeč těla (jak porozumět neverbálním signálům)
 • řešení konfliktů a nepříjemných situací (příčiny a typy konfliktů, metody a způsoby řešení)
 • telefonická a elektronická komunikace (pravidla telefonické komunikace, navázání kontaktu)
 • asertivita (zvládání základních asertivních technik a jejich využití v praxi)
 • time management (organizace práce a času)
 • společenské vystupování a image (základy společenského chování, péče o vzhled, podávání občerstvení)

Odborné kurzy

Komu jsou určeny kvalifikační kurzy

Nejen úplným začátečníkům, ale i běžným a pokročilejším uživatelům, kteří si chtějí osvojit, rozšířit nebo v ucelené formě zopakovat širokou oblast počítačových dovedností a získat kvalifikaci s celostátně platným osvědčením. Naše kurzy jsou pro každého, bez ohledu na vzdělání, profesi a věk!

 • Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft Access 2007 – pro mírně pokročilé
 • Microsoft Publisher 2007 – základní kurz
 • Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers
 • Bezpečnost informací
 • Výdaje na IT – investice, byznys nebo utrácení?
 • Základy WiFi
 • Základy obsluhy PC
 • Microsoft Excel – II. úroveň
 • Microsoft Publisher 2007 – základní kurz
 • Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft Access 2007 – pro mírně pokročilé
 • Microsoft Publisher 2007 – základní kurz
 • Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers
 • Bezpečnost informací
 • Výdaje na IT – investice, byznys nebo utrácení?
 • Základy WiFi
 • Základy obsluhy PC
 • Microsoft Excel – II. úroveň
 • Microsoft Publisher 2007 – základní kurz

Specifické kurzy pro 50+

Charakteristika kurzů:

 • vyšší počet hodin týdně. Podle našich zkušeností malý počet hodin týdně často vede k „syndromu věčného začátečníka“, neboť účastníci kurzu za týden zapomenou velkou část z toho, co se za pouhé dvě hodiny naučili.
 • možnost využít odpoledního procvičování mezi výukovými dny
 • v případě potřeby mohou účastníci přijít i individuálně
 • kurzy jsou téměř dvakrát delší než většina ostatních kurzů. Kratší kurzy prostě začátečníkům k získání samostatnosti na počítači nestačí.

Kurzy

 • Počítač – můj kamarád
  • MS Windows (základní orientace v počítači),
  • MS Word (seznámení s ovládáním programu, vytvoření dopisu, žádosti)
 • Škola internetu
  • prohlížení a vyhledávání internetových stránek,
  • založení si e-mailové schránky
  • Skype, Facebook, ICQ
 • Kreativní kurzy

Vzdělávací program Copywriting

Aktuální informace – rok 2015

Projekt: Rozvoj dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji novým programem Copywriting a vzdělávání lektorů

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.13/04.0033

Aktuální informace:

V rámci výše uvedeného projektu plánujeme v roce 2015 zrealizovat kurz Copywritingu a to v e-learningové formě. Realizace kurzu je naplánována na období červen – srpen 2015.

Zájemci o zapojení do kurzu se mohou hlásit na emailu: copywriter@multipas.cz, nebo telefonním čísle + 420 731 600 465. Případně mohou již vyplnit přihlášku, která je umístěna níže.

Na výše uvedených kontaktech poskytneme také bližší informace o kurzu Copywritingu.

Zájemci mohou být z řad:

 • Zaměstnanců firem, kteří pracují na všech pozicích v oblasti marketingu a prodeje (např. marketingový ředitel, PR manažer, asistent marketingu) anebo jednotlivci připravující se na tyto profese a jsou z Pardubického kraje.
 • Zájemců z Pardubického kraje, kteří jsou buď nespokojeni, nebo ohroženi ztrátou zaměstnání a mají zájem se vzdělávat v oblasti copywritingu.
 • Lektorů – rozšíření kvalifikace osob, kteří působí na pozici lektora a vzdělávají dospělé.

Účastníci kurzu musí mít trvalé bydliště nebo pracoviště v Pardubickém kraji.

Bližší informace o kurzu Copywriting v e-learningové formě jsou uvedeny v záložce Elearning.

Přihláška _ Copywriting_e-l-forma

Aktuální informace – rok 2016

Projekt: Rozvoj dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji novým programem Copywriting a vzdělávání lektorů

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.13/04.0033

Aktuální informace:

V rámci výše uvedeného projektu plánujeme v roce 2016 zrealizovat kurz Copywritingu a to v prezenční formě. Realizace kurzu je naplánována na období červen – srpen 2016.

Zájemci o zapojení do kurzu se mohou hlásit na emailu: copywriter@multipas.cz, nebo telefonním čísle + 420 731 600 465. Případně mohou již vyplnit přihlášku, která je umístěna níže.

Do kurzu se mohou zájemci hlásit do konce měsíce května 2016.

Na výše uvedených kontaktech poskytneme také bližší informace o kurzu Copywritingu.

Zájemci mohou být z řad:

 • Zaměstnanců firem, kteří pracují na všech pozicích v oblasti marketingu a prodeje (např. marketingový ředitel, PR manažer, asistent marketingu) anebo jednotlivci připravující se na tyto profese a jsou z Pardubického kraje.
 • Zájemců z Pardubického kraje, kteří jsou buď nespokojeni, nebo ohroženi ztrátou zaměstnání a mají zájem se vzdělávat v oblasti copywritingu.
 • Lektorů – rozšíření kvalifikace osob, kteří působí na pozici lektora a vzdělávají dospělé.

Účastníci kurzu musí mít trvalé bydliště nebo pracoviště v Pardubickém kraji.

Bližší informace o kurzu Copywriting v prezenční formě jsou uvedeny v příloze tohoto článku.

Přihláška _ Copywriting_prezenční

Obsahová náplň kurzu v prezenční formě