Údržba kotle před zimní sezónou

Pomalu se blíží topná sezóna. Právě teď je nejvyšší čas zkontrolovat, zda je správně nastaven a zkontrolován kotel a topná soustava. Odpovídající údržbou kotle se zajistí bezproblémový chod a předejde se haváriím kotle v nejnevhodnější dobu.

Údržbu smějí provádět pouze osoby s příslušnou odborností. V tomto směru doporučujeme včas vyhledat autorizovanou servisní firmu a případně s ní uzavřít smlouvu o údržbě tepelného zdroje. Údržba zajišťuje trvalou bezpečnost, provozní spolehlivost kotle a je předpokladem pro hospodárný provoz s nízkou úrovní emisí. Pravidelné každoroční prohlídky kotle zabezpečí nejen jeho bezproblémový chod, ale i optimalizaci zařízení, což přináší očekávané energetické úspory.

Nečekejte na poslední chvíli

S údržbou kotle by se nemělo čekat až na nástup topné sezóny, ani by neměla být preventivní prohlídka odsunuta až na příští rok. Snižuje se tím účinnost i životnost kotle a uživatel riskuje jeho poruchu v tu nejnevhodnější dobu.

Před plánovaným provedením údržby je nutné zajistit ke kotli dostatečný přístup, a tak usnadnit práci servisnímu technikovi. Postup samotné údržby je do jisté míry závislý na konkrétní značce a typu zařízení. Obecně lze říct, že od servisního technika je očekávána kontrola zanesených částí zařízení a následně jejich vyčištění nebo výměna.

Pokud je třeba, provádí se čištění hořáku, sifonu, kondenzační vany či výměníku, kontroluje se izolace hořákové komory, těsnění, odvod a teplota spalin, přezkoušení zapalování a mnoho dalších úkonů. Nakonec provede servisní technik zkušební provoz a zařízení je poté připraveno na další topnou sezónu.

Pravidelná údržba otopné soustavy se vyplácí

Znečištěný výměník  nebo nesprávně nastavený kotel mohou snížit účinnost vytápění. Pravidelná údržba zařízení prováděná odbornou topenářskou firmou rychle vrací vynaložené prostředky. Existují však i další možnosti, jak během roku šetřit energií a docílit tak delší životnosti zařízení a větších úspor nákladů.

Desatero zásad provozu otopné soustavy

1.      Co nejnižší spotřeba elektrické energie
Je vhodné provozovat zařízení s vícestupňovými cirkulačními čerpadly na nejnižším možném stupni. U modulačních čerpadel zpravidla není žádné nastavování zapotřebí, protože u nich dochází k automatickému přizpůsobení.

2.      Vytápění na nízké energetické úrovni
Provozujte svou otopnou soustavu podle možnosti při teplotě vratné vody nižší než 45 °C, abyste dosáhli co největšího zhodnocení výhřevnosti.

3.      Regulace vytápění současně reguluje náklady na vytápění
Když vytápění neběží, spoří se energie. Moderní ekvitermní nebo prostorovou teplotou řízená regulace topení se díky automatickému nočnímu poklesu a termostatovým ventilům postará o to, aby se vytápělo pouze tehdy, když je tepla zapotřebí. Zbytek doby spoří peníze.

4.      Nastavení optimální teploty obytných prostor
Teplota v místnostech by se měla přesně řídit. Rozlišujte mezi optimálními teplotami pro různé místnosti, jako je obývací pokoj a ložnice. O jeden stupeň vyšší teploty v místnosti znamená přibližně 6 % spotřeby energie navíc. Je dobré využívat prostorové termostaty pro přizpůsobení teploty konkrétnímu účelu místnosti.

5.      Zajištění dostatečné cirkulace vzduchu
V blízkosti otopných těles a snímačů prostorové teploty musí mít vzduch dobrou možnost cirkulovat, v opačném případě ztrácí vytápění na účinnosti. Dlouhé záclony a nesprávně rozestavený nábytek mohou pohltit až 20 % tepla.

6.      Stálá teplota v místnostech během celého dne
Spouštění rolet a stažení závěsů citelně snižují v noci tepelné ztráty v místnosti způsobené tepelným mostem povrchu oken. Izolace výklenků pro otopná tělesa a světlý nátěr uspoří až 4 % nákladů na vytápění. Rovněž dobře utěsněné spáry na oknech a dveřích zadržují energii v místnosti.

7.      Minimalizace spotřeby energie racionálním větráním
Při dlouhodobém větrání uniká z místností teplo kumulované v stěnách a předmětech. Příjemné klima v místnosti se obnoví až po delším vytápění. Efektivnější a příjemnější je krátké a vydatné větrání. Ideální možností je instalace větrací jednotky s rekuperací vzduchu.

8.      Odvzdušnění otopných těles
Pravidelně odvzdušňujte otopná tělesa ve všech místnostech. Především v horních bytech obytných domů pro více rodin se tak zajistí bezvadná funkce otopných těles a termostatů. Otopné těleso rychle reaguje na změněnou potřebu tepla.

9.      Inteligentní využívání cirkulačních čerpadel
Cirkulační čerpadla zapínejte vždy přes časové spínače. Časové spínače programujte podle běžné potřeby teplé vody.

10.   Optimální teplota a promyšlené využívání teplé vody
Teplota otopné vody nebo zásobníku by měla být nastavena pouze na hodnotu, která je potřeba. Každý další ohřev stojí další energii. Sprchy spotřebují jen přibližně jednu třetinu množství vody potřebného pro vanovou koupel. Šetrným využíváním teplé vody a energií docílíte jak úsporu nákladů, tak i delší životnost a menší poruchovost zařízení.

Žádný komentář

Komentář můžete přidat pomocí formuláře níže!


Přidat komentář