Revitalizace se vyplatí

revitalizace-02Děsí vás částka, kterou ročně platíte za vytápění svých příbytků? Přitom výrazný růst cen za energie naznačuje, že může být ještě hůř. Jedním z řešení je celková revitalizace , která sníží tepelné ztráty a zároveň zlepší tepelně-izolační vlastnosti oken i stěn, čímž přispívá k zlepšení tepelné pohody v interiéru.

Než se rozhodnete

Od dubna máme program Zelená úsporám a od května nová pravidla programu PANEL. Obě státní dotace pokrývají domy panelové, cihlové i rodinné. Podpora státu je výborná věc, ale naše vlastní přičinění je daleko důležitější. Oba programy jsou pro každého přínosem nejen v rovině finanční, ale hlavně v oblasti pomoci technické a odborné.

 • Podpory poskytované v programu NOVÝ PANEL od 1.5.2009
 • Záruky poskytované až do výše 80% jistiny úvěru
 • Dotace úroků ve výši 2,5% až 4% p.a. z výše úvěru
 • Podpora je určena pro fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníky nebo spoluvlastníky bytového domu, případně jsou vlastníky či spoluvlastníky bytu nebo nebytového prostoru v bytovém domě podle zákona o vlastnictví bytů a dále pro společenství vlastníků jednotek vzniklé v bytovém domě podle zákona o vlastnictví bytů.
 • Podrobné informace lze získat na www.cmzrb.cz

ZELENÁ ÚSPORÁM po červnovych změnách

revitalizace-03Hlavní výhoda programu Zelená úsporám spočívá v tom, že dotaci získá každý, kdo o ni požádá
a zároveň splní předepsané podmínky. Klíčovým předpokladem je investice do jednoho či více opatření spadajícího do některé ze tří podporovaných oblastí. Nezbytnou podmínkou je dokončení realizace projektu po 1. dubnu 2009. Od června je nově jako jedno z dílčích opatření uznatelné i to, které bylo dokončeno před 1. dubnem 2009.
Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Kromě fyzických osob se do něj mohou
zapojit také SVJ, BD, města a obce, podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která podléhá daňové povinnosti podle zákona o dani z nemovitosti (338/1992 Sb.) a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení.
Podrobné informace získáte na www.sfzp.cz

Co revitalizace přinese:

 • úspora za vytápění 30 až 50 % současných nákladů
 • zvýšení tržní hodnoty bytu až o 50%
 • zlepšení kvality bydlení ( mikroklima, snížení hlučnosti, moderní a estetické prostředí )
 • prodloužení životnosti objektu
 • ochrana životního prostředí v důsledku snížení nároku na emise CO2
 • opravený dům je vnímán obyvateli i okolím vždy příznivě, jako ,, nová adresa ,,

Před zateplením by měly být obnoveny či vyměněny balkóny a lodžie. Nejvhodnější je provést i výměnu oken, za modernější s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Okny uniká teplo jednak netěsnostmi mezi křídlem a rámem a prostupem tepla sklem i přímo okenním rámem. Existují dvě možnosti zateplení – výměna celého okna za moderní těsné rámy s izolačními dvojskly. Druhou, méně používanou variantou je zatěsnění okna a výměna vnějšího skla za izolační dvojsklo.
Vhodné a žádoucí je začít výměnou, respektive obnovou střešního pláště. Před samotným zateplením se provádí také statická sanace objektu.

Zateplení

revitalizace-01Stěny lze izolovat zevnitř nebo zvenku. Vnější zateplení je výhodnější a také více používané. Nejběžnějším izolačním materiálem jsou desky z pěnového polystyrénu. Jeho nevýhodou je hořlavost a nepřizpůsobivost nerovnostem povrchu. Druhou nejpoužívanější izolací jsou desky z minerální vaty. Jedná se ale o dražší variantu. Desky z minerálních vláken jsou nehořlavé a velice dobře propustné pro vodní páru. Vezmeme-li v úvahu poměr cena – kvalita, lze doporučit systém z fasádního polystyrénu  s akrylátovou tenkovrstvou omítkou. Pokud jde o výškovou stavbu (nad 22 m), je z důvodu požární bezpečnosti nutné použít minerální vlnu.
Nejčastější chybou je špatné lepení izolantu (polystyrénových desek). Jednotlivé desky se lepí pomocí okrajového pásu lepidla po celém obvodu každé desky. Důvodů je hned několik. Sníží se tím riziko odtržení desky při nárazovém větru, a také jejich prohýbání při výrazném kolísání teplot. Rozhodně by na průběh celého zateplování měl dohlížet odborný stavební dozor. Nejedná se totiž o malou investici a jen odborník dokáže posoudit, zda je technologicky vše v pořádku. Vyvarujeme se tak pozdějším případným potížím a opravám.

Technologie

Podklad pro izolant musí být suchý a pevný. Následně se provádí penetrační nátěr a případná demontáž všech fasádních prvků, které by bránily provádění zateplování. Poté následuje montáž zakládacích soklových lišt a lepení fasádního izolantu, který je nutné ukotvit talířovými hmoždinkami. Pomocí rohových lišt se upraví nároží, parapety a podhledy. Celá plocha se přebrousí do roviny a přetmelí krycí stěrkovou hmotou, do které se vtlačí výztužná tkanina tzv. perlinka.
Po důkladném vyschnutí stěrky se nanese penetrační vrstva a teprve poté se provádí osazení nových klempířských prvků. Ve finále se zatmelí spáry kolem oken a budova dostane nový kabát v podobě omítky.

Rady na závěr

Vždy volte tu společnost, která nabízí co nejkomplexnější posouzení technického stavu budovy.  Dům nelze posoudit od stolu.

Co firma nabízí?

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Vypracování energetického auditu
 • Zateplování budov
 • Výměna púvodních oken za nová
 • Rekonstrukce lodžií: sanace, oprava hydroizolací a dlažeb, opravy zábradlí
 • Kompletní rekonstrukce vstupních portálů
 • Rekonstrukce a zateplení plochých střech
 • Zajištění financování
 • Příprava podkladů k žádostem o dotace

revitalizace-04Komplexní řešení revitalizace přináší prokazatelně větší úspory v oblasti energetických ztrát, výrazně zvyšuje kvalitu a komfort bydlení. Takovým postupem lze výrazně ušetřit, i když se vložené náklady jeví na první pohled relativně vysoké ve srovnání s revitalizací provedenou dílčími kroky.
Při porovnání ceny od jednotlivých potenciálních dodavatelů srovnávejte srovnatelné. Na začátku je nutné stanovit přesně požadavky. Zkontrolujte rozsah nabízených položek u jednotlivých nabídek. Porovnejte s doporučením projektanta v návaznosti na zjištěný stav bytového domu. Na první pohled nižší cena nemusí znamenat ušetřené finanční prostředky.
Při výběru dodavatele platí pravidlo – vybírejte na základě prověřených a ověřitelných informací. Nezapomeňte, že v průběhu vlastní revitalizace domu je tento dům stále užíván a obýván. Vlastní harmonogram prací by vám tedy společnost měla nabídnout tak, aby se i během stavebních prací v domě dalo relativně „normálně“ žít.
V případě nejasností kontaktujte stavební dozor. Informujte samotné obyvatele domu co, jak a kdy se bude dělat. I oni mohou pomoci s kontrolou.
Po dokončení stavebních prací by stavba měla být předána v takovém stavu, aby i okolí odpovídalo novému kabátu vašeho domu.

Žádný komentář

Komentář můžete přidat pomocí formuláře níže!


Přidat komentář