Rekonstruujete nebo zvelebujete zahradu? Pozor na škody z prorůstání kořenů do kanalizačních trubek

Kořeny stromů, které rostou uvnitř kanalizace, nejsou neobvyklým problémem. Díky kyslíku bují v trubkách, kde je teplé a vlhké prostředí bohaté na živiny. Následné poškození kanalizace však může být rozsáhlé a nákladné. Problémy pak řeší nejen obce a firmy, ale i majitelé domů. Správná volba trubek, dodržení doporučované hloubky uložení a lépe plánovaná výsadba zeleně může škodám předejít.

Velké, rychle rostoucí stromy jsou pro kanalizaci největším rizikem. Kořeny vytvářejí na potrubí obrovský tlak, který dokáže rozevřít potrubní spoje zejména v případě, kdy je potrubí uloženo v malé hloubce. Kořeny stromu obvykle nejdříve trubku obklopí a „vyčkávají“ na příhodnou chvíli, kdy v trubce vznikne drobná trhlina nebo otvor, aby mohly proniknout dovnitř. Podle zkušeností může kořen růst v potrubí po dobu více než dvou let, než se mu podaří narušit jeho těsnění. Začne tak docházet k únikům odpadních vod, do půdy se dostává i vzduch a vytváří tak perfektní směs kyslíku, vody a živin. Kořeny se dále rozrůstají, pronikají hlouběji do popraskané trubky a způsobí její zablokování. Svou roli hraje také materiál. Kanalizační potrubí z materiálů, jako je hlína, cihla nebo beton se časem uvolňuje, což způsobuje jejich oddělení od země, praskání a erozi. Kořeny stromů rostoucích v blízkosti kanalizačních potrubí se mohou dostat přes takové trhliny dovnitř.

Náklady

Náklady na opravy havárie potrubí mohou být vyšší než náklady spojené s novou výstavbou. A když se zabýváte opravou hlavních odtoků a kanalizací zejména v důsledku vrůstání kořenů stromů do potrubí, je to poměrně drahé. Kořeny stromů mohou způsobit nejen praskliny a škody na kanalizaci, ale i následné zatopení ulice nebo budovy, což přináší nemalé problémy majitelům a obyvatelům domů. Náklady se zvyšují a ceny za výměnu nebo opravy kanalizace se mohou pohybovat ve statisících.

Jak lze škodám předejít?

Stačí dodržet tři hlavní zásady:

1) výsadbu stromů plánujte, stromy vybírejte: doporučuje se omezit množství stromů, které je vysazováno v těsné blízkosti kanalizace. Pokud se výsadbě vyhnout nelze, pak je dobré poblíž kanalizace vysazovat menší stromy, které mají mělkou kořenovou strukturu. Jde například o cypřiš či ovocné stromky, jako je například třešeň, švestka, anebo broskvoň. Větší a rychle rostoucí stromy, jako jsou javor, topol, bříza, vrba či jilm, je třeba vysazovat co od kanalizačního potrubí co nejdále.

2) pečujte o svou půdu: například instalace tekuté půdy do příkopu zabrání růstu kořenů, pomůže také pravidelné provzdušňování půdy.

3) pro kanalizaci použijte kvalitní materiály z plastu: vynikají svou pevností a dlouhou životností i v náročných podmínkách. Jejich velkou výhodou jsou snadná instalace, pevné spoje, maximální odolnost a dlouhá životnost. Všechny tyto vlastnosti z nich dělají ideální materiál pro kanalizační sítě. V případě řádně uzavřené kanalizace invaze kořenů nehrozí. Předností trubek z plastu je také jejich nízká hmotnost a tím i snadná manipulace. Pokud chcete mít opravdu jistotu, že k narušení kanalizace kořeny nedojde, doporučuje se ještě použití odolných potrubních přípojek nebo položení panelů a fólii do výkopů tak, aby potrubí a kořeny byly od sebe oddělené.

Snažte se být proaktivní v péči o půdu a výsadbu stromů. Pokud všechna doporučení při stavbě domu a následných úprav zahrady dodržíte, lze poškození kanalizačního potrubí vrůstáním kořenů předejít. Celý kanalizační systém je ale přesto dobré průběžně kontrolovat. Pokud se objeví varovné signály, jako jsou podzemní záplavy, ucpávání kanalizace nebo klokotavé zvuky v toaletě, může jít o prorůstání kořenů do potrubního systému. V tom případě je třeba co nejdříve volat instalatéra, aby pomohl problém odhalit a najít možnosti k vyřešení.

Zdroj: bydleni.cz/clanek/Rekonstruujete-nebo-zvelebujete-zahradu-Pozor-na-skody-z-prorustani-korenu-do-kanalizacnich-trubek

Jeden komentář


  1. Petra Kvapná 30. 7. 2018

    Děkuji za článek, je přínosný. Zejména ty tipy na to, ja kvyřeššit problém s prorůstáním do kanalizačních trubek.


Přidat komentář