Projekty EU


Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Projekt: Rozvoj dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji novým programem Copywriting a vzdělávání lektorů

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.13/04.0033

Obsah projektu:

Projekt rozšířil nabídku dalšího vzdělávání pro osoby pracující v
oblasti marketingu v Pardubickém kraji. V rámci projektu byl vytvořen
zcela nový vzdělávací modul. Vzdělávací modul byl vytvořen ve 2 formách
(prezenční a e-learningové). V rámci projektu byla také k rozšířena
kvalifikace lektorů v odborném kurzu (z oblasti koučinku).

Cílovou skupinou projektu byli:

 • Zaměstnanci firem, kteří pracují  na všech pozicích v oblasti marketingu a prodeje (např. marketingový ředitel, PR manažer, asistent marketingu) a nebo jednotlivci připravující se na tyto profese a jsou z Pardubického kra­je.
 • Zájemci z Pardubického kraje, kteří jsou buď nespokojeni, nebo ohroženi ztrátou zaměstnání a mají zájem se vzdělávat v oblasti copywritingu.
 • Lektoři – rozšíření kvalifikace osob, kteří působí na pozici lektora a vzdělávají dospělé.

Cílová skupina byla zapojena do těchto aktivit:

 • Pilotní ověření vzdělávacího modulu v prezenční formě
 • Pilotní ověření vzdělávacího modulu v e-learningové formě
 • Rozšíření kvalifikace vzdělavatelů účastníků dalšího vzdělávání

Realizace projektu probíhala od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2014

Kontakty:

Email: copywriter@multipas.cz

Tel.: + 420 731 600 465


Výběrové řízení

Výběrové řízení


Naše společnost zahájila realizaci projektu Komplexní program pro start v perspektivní profesi (reg. č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00055), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů z řad absolventů škol. Specifickým cílem projektu je připravit a zrealizovat soubor motivačních, vzdělávacích a poradenských programů pro nezaměstnané absolventy, který zvýší jejich šanci získat zaměstnání a podpoří jejich začlenění na trh práce.
Komplexní program projektu je sestaven s důrazem na individuální přístup ke každému účastníku.

Projektový program nabízí vzájemně na sebe navazující aktivity:

 • diagnostika – stanovení potenciálu k uplatnění účastníka ve specifické profesi
 • motivační blok
 • kulaté stoly s aktéry trhu práce a průběžné individuální poradenství po celou dobu projektu
 • rekvalifikace a odborná praxe s koučingem
 • nová pracovní místa – zařazení 10 účastníků na nově zřízená pracovní místa včetně jejich sledování v pracovním procesu a jejich případná další motivace, která povede k udržení si pracovního místa a k setrvání na něm.

Realizace projektu probíhá od 01. 02. 2013 do 30. 06. 2014

Kontakty:

Email: copywriter@multipas.cz

Tel.: + 420 731 600 465

V následujících měsících proběhly tyto aktivity:

 • únor, březen, duben 2013                proběhla diagnostika cílové skupiny
 • duben, květen, červen 2013              proběhl motivační blok
 • červen, červenec, srpen 2013            proběhly kulaté stoly s aktéry trhu práce
 • srpen, září, říjen 2013                       proběhla rekvalifikace – copywriting
 • říjen, listopad, prosinec 2013             proběhla odborná praxe a individuální koučing u zaměstnavatele
 • leden 2014                                   deset úspěšných účastníků projektu bylo umístěno na nová pracovní místa ve firmě žadatele projektu
 • průběžně probíhají individuální konzultace s účastníky projektu