O časopise


Magazín HomeTip je inzertním médiem společnosti Multipas s.r.o. orientovaným na produkty a služby spojené s nemovitostmi a bydlením.

| **Vydává:** | Multipas s.r.o., IČ: 27823822, Sídlo: Ostrava, Nádražní 884/116, PSČ 702 00 | .[odd]
| **Náklad:** | 40 000 Ks od 2. čísla již 50 000 Ks |
| **Cena výtisku:** | magazín je distribuován zdarma | .[odd]
| **Forma distribuce:** | stojany na frekventovaných místech |
| **Periodicita:** | měsíčník | .[odd]
| **Formát:** | A4 |
| **Papír:** | 80g ULTRA | .[odd]
| **Barevnost:** | Plnobarevný |

Naše jedinečnost – Vaše výhoda

– Časopis je svým pojetím unikátní na trhu
– Nejedná se o čistě inzertní médium, ale o magazín, který je obsahem blízký všem čtenářům zajímajícím se o oblast bydlení a nemovitosti
– Magazín je i přes svoji kvalitu distribuován ZDARMA
– Svou šíří možných inzerentů je nižší pravděpodobnost konkurenční reklamy
– Čtenář zde najde nejen rady a inspiraci pro svůj domov, ale i souhrn nabídek inzerentů a získá tak ucelený přehled o možnostech služeb v této oblasti
– Distribuční stojany jsou umístěny na frekventovaných místech

Distribuce

– Magazín HomeTip je distribuován do stojanů, které jsou umístěny na více než 180 230 místech na území Moravskoslezského kraje a Valašska.

– HomeTip stojany naleznete v prostorách řetězců supermarketů a hypermarketů, nákupních centrech, bankovních ústavech a u dalších partnerů.