Než budeme zakládat trávník

lipnice-lucni-poa-pratensis1aPřáním mnoha lidí je mít u svého domu pěkný trávník. Když se však začneme hlouběji zajímat, jak se takový trávník zakládá a jak se má správně udržovat, zjistíme, že to není až tak jednoduché. Pokud si chceme založit nový trávník, měli bychom o požadavcích trav na stanoviště něco vědět, měli bychom si ujasnit k jakému účelu trávník zakládáme a jak jej budeme udržovat. Trávy mají konkrétní požadavky na ekologické podmínky, tj. na půdu, její strukturu i kyselost, zásobení vodou, teplotu půdy i vzduchu a neposlední řadě i na světlo. Jednotlivé ekologické faktory se vzájemně ovlivňují a důležité je zde i složení travní směsi a způsob ošetřování trávníku po vysetí i po celou vegetaci.

Měli bychom si uvědomit, že trávník nezakládáme na 1 – 2 roky, ale že na stanovišti bude třeba 10 – 20 let. Každá chyba, které se při založení trávníku dopustíme, se nám bude později jako bumerang vracet. Dnes již asi všichni víme, že nemůžeme pro náš nově zakládaný trávník koupit „nějakou trávu“, ale že existuje celá řada travních druhů, které jsou doporučovány pro konkrétní trávníky. Jinou travní směs použijeme pro okrasný nezatěžovaný trávník a z jiné trávníkové směsi založíme trávník snášející zatěžování při našich sportovních a rekreačních aktivitách. Dnes se začínají prosazovat i krajinné trávníky, které jsou méně náročné na údržbu a zachovávají si více svůj přírodní charakter. Pro ty, kteří se chtějí se chtějí o trávnících dozvědět více jsou určeny tyto informace.

Základní trávníkové druhy

jilek-vytrvaly-lolium-perene2Jílek vytrvalý (Lolium perenne L). je považován za nosný trávníkový druh a používá se pro běžnou parkovou a rekreační zeleň a zejména pro zakládání i přísevy silně zatěžovaných hřišťových trávníků. Je však vhodný i pro ostatní typy trávníků, vyjma jemných okrasných. Nesnáší dlouhodobější zamokření ani přísušky. Jeho výhodou je rychlé klíčení a vývin po zasetí, dobré regenerační schopnosti a odolnost proti sešlapávání.

kostreva-cervena-festuca-rubra2Kostřava červená (Festuca rubra L.) je druhý nejdůležitější trávníkový druh. Snáší mírní zastínění i občasné sešlapávání. Rychle regeneruje. Její odrůdy se hodí pro zakládání okrasných trávníků všech typů, pro rekreační trávníky, různé hřišťové i extenzivní krajinné trávníky. Je to velmi variabilní druh s několika poddruhy. Festuca rubra ssp trichophylla (krátce výběžkatá) vytváří hustý až velmi hustý porost. Festuca rubra ssp. falax je trsnatá. Festuca rubra ssp. rubra je dlouze výběžkatá, vytváří jen středně hustý porost a příliš nízké sečení nesnáší. Používá se spíše pro extenzivní trávníky. Snáší mírní zastínění i občasné sešlapávání. Rychle regeneruje.

kostrava-ovci-festuca-ovina2Kostřava ovčí (Festuca ovina L.) je tráva nízkého vzrůstu a hlubokým kořenovým systémem. Zahrnuje několik poddruhů, které se mezi sebou mohou křížit. Festuca oviva ssp. tenuifolia se používá do extenzivně udržovaných trávníků, poddruh Festuca ovina ssp. duriuscula lépe snáší sečení. Využívá se pro jemné okrasné trávníky.

Lipnice luční (Poa pratensis L.) se v roce zásevu pomalu vyvíjí, avšak je vytrvalejší a lépe regeneruje než kostřava červená. Dobře snáší zatěžování i sušší podmínky. Používá se hlavně pro hřišťové, rekreační a jiné zatěžované trávníky.

Psineček tenký (Agrostis tenuis Sibth.) je přizpůsoben chladným, vlhkým stanovištím. Velmi dobře snáší nízké sečení. Vydrží pouze mírné zatížení. Je vhodný pro nejjemnější okrasné a nízko sečené (golfové) trávníky.

Doplňkové druhy

kostrava-rakosovita-festuca-arudinacea2Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea Schreb.) je tráva odolná k suchu, horku, mokru a sešlapu, vytrvalá s vysokou konkurenční schopností. Hodí se pro silně zatěžované trávníky. V současné době při nedostatku vody a celkovém oteplování nabývá na významu a částečně začíná nahrazovat jílek vytrvalý.

Lipnice hajní (Poa nemoralis L.) se používá pro zastíněná stanoviště, kde se jiným travním druhům nedaří. Nesnáší sešlapávání a časté sečení.

metlice-trsnata-deschampsia-caespitosa2Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv.) Snáší zastínění, sešlapávání i časté sečení. Roste na suchých i zamokřených stanovištích. Při nižším sesekávání neustupuje, ale působí vzhledově neesteticky. Může se uplatnit i jako solitéra.

Bojínek cibulkatý (Phleum pratense L. ssp. nodosum (L.) Trab.) snáší sešlapávání, produkuje malé množství zelené hmoty. Používá se omezeně do hřišťových trávníků.

psinecek-vybezkaty-agrostis-stolonifera2Psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera L.) vytváří hustý drn a má velkou konkurenční schopnost. Vyhovují mu slunné polohy a snáší i vyšší teploty. Má vysoké požadavky na vláhu. Trávník z psinečku výběžkatého rychle plstnatí a je poměrně náchylný k chorobám. Snáší velmi nízké a časté kosení. Používá se především pro jamkoviště golfových hřišť.

Z dalších travních druhů, vhodných pro trávníkové využití jsou uváděny Lipnice smáčknutá (Poa compressa L.), Medyněk vlnatý (Holcus lanatus L.), Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus L.). a další. Osivo odrůd těchto druhů je v současné době na běžném trhu těžko dostupné a jsou to natolik specifické trávy, že se bez nich v našem ať okrasném či rekreačním trávníku obejdeme.
Při zakládání trávníku i při prováděných dosevech trávníku je potřeba dbát na správný výběr kupovaných travních směsí. Na trhu je nabízena řada produktů různých firem v různém balení. Stává se, že některé směsi uváděné jako trávníkové obsahují i odrůdy pro pícní využití. Laik, který nemá dostatečné znalosti o vhodnosti travních druhů a odrůd pro trávník může být později zklamán výsledkem. Před nákupem trávníkového osiva je dobré se poradit s odborníky a osivo nakupovat ve specializovaných prodejnách či u firem, které se prodejem osiv trav zabývají a kde vám pomohou vybrat vhodnou trávníkovou směs. Jen tak budete mít větší jistotu, že váš trávník splní vaše očekávání.

Žádný komentář

Komentář můžete přidat pomocí formuláře níže!


Přidat komentář