JAK SEŘÍDIT ZAVÍRAČ DVEŘÍ BRANO, ABY DVEŘE NEBOUCHALY

Naši zákazníci nám občas píší s prosbou o radu, jak mohou sami správně seřídit dveřní zavírač Brano. Nejčastějším problémem, který se u zavíračů vyskytuje, je příliš rychlé zavírání s hlasitým boucháním dveří nebo naopak nedovírání dveří. Nyní si můžete přečíst snadný návod, jak dveřní zavírač Brano správně nastavit, aby plnil požadovanou funkci.

Příliš rychlé zavírání nebo bouchání dveří

Pokud se dveře dovírají příliš rychle a bouchají do zárubní, nejrychlejším řešením je dotažení regulačního šroubu či šroubů, pokud je jich v zavírači více.

Regulační šrouby jsou dotaženy a rychlost zavírání se nezměnila? Potom v zavírači pravděpodobně chybí olej. Jeho nedostatek se projevuje další typickou chybou zavírání, kdy se dveře dovírají příliš rychle a na konci se zpomalí. Malé množství oleje v zavírači může být způsobeno jeho únikem při opotřebení vnitřních částí nebo nevhodně zvolenou velikostí zavírače. Může být zkrátka příliš malý a vaše dveře příliš těžké.

Oleje je v zavírači dostatek a přesto bouchá do zárubní dveří? Další možností je zkrátit šroub táhla – jednoduše jej více zašroubujte. Pokud se dveře naopak nedovírají, šroub prodlužte mírným vyšroubováním. Délku zkrácení nebo prodloužení šroubu táhla nastavujte zkusmo po 5 mm.

Jakmile je šroub zkrácený, může se stát, že táhlo spolu se zavírací pákou nebudou svírat úhel 90° jako dříve. Přesto by výchylka měla být maximálně ± 2 cm, jelikož má vliv na doklep dveří a celkovou funkci zavírače Brano.

Pozor: U hydraulických zavíračů dveří se mění jejich vlastnosti v zimním a letním období kvůli tuhnutí, resp. rozpínání oleje.

Seřízení podle počtu šroubů

1. Zavírače s jedním regulačním šroubem, který je umístěn v boční části tělesa, lze seřídit snadněji. Otočením šroubu vpravo se dovření zpomalí, vlevo naopak zrychlí.

2. Zavírače se 2 šrouby mají tyto regulační šrouby označeny. Konkrétně u zavírače P100 mají čísla 1 a 2.

Šroub č. 1 – Určuje první fázi pohybu dveří – tzv. kočárkovou. Jde o úhel od otevření a počáteční polohy do úhlu zhruba 70°. Pokud v této fázi není nutné regulovat rychlost zavírání dveří, stačí hlavu jednoho šroubu vyšroubovat do roviny s tělem zavírače dveří.

Šroub č. 2 – Jedná se o rychlost dovírání od konce tzv. kočárkové fáze až po úplné zavření dveří. Šroub je označen důlkem. Jestliže důlek směřuje do středu zátky tělesa zavírače, pak je doklep dveří největší a nejrychlejší. Doklepová rychlost se reguluje otočením šroubu doprava nebo doleva a lze ji téměř minimalizovat.

Pozor: Toto je možné jen u typů P100, R12 a D80. U typů K se seřízení provádí pouze pozměněním délky šroubu u táhla.

Pokud v návodu zavírače dveří nenaleznete postup jeho seřízení, nastavte napřed jen jeden šroub, vyzkoušejte reakci na dovření dveří a až následně zkoušejte jiné šrouby. Návod ke každému zavírači dveří Brano najdete v podstránce konkrétního zavírače na naší webové stránce.

Žádný komentář

Komentář můžete přidat pomocí formuláře níže!


Přidat komentář