Fotovoltaické články

fotovoltaicke-01Uvažuji o instalaci solární elektrárny na svůj RD. Jaká je její životnost?

Systém s certifikovanými a značkovými komponenty má obvykle výrobcem deklarovanou minimální životnost 25 let. Záruční doby na jednotlivé komponenty mohou být 5 až 10 let. Fotovoltaické panely však ročně ztrácejí účinnost o necelé 1%. Po 10 letech by ale jejich účinnost neměla klesnout pod 90% a po 20 letech pod 80%. Vlastní životnost elektrárny se počítá až na 30 let a možná o více. Nejvíce záleží na použitých komponentech a typu panelů.

Investice do fotovoltaiky na RD není z nejmenších. Jaká je její návratnost?

Fotovoltaický systém o výkonu 1 kWp má rozlohu přibližně 8 metrů čtverečních a obnáší investici okolo 120tis. až 150tis. Kč ( cena závisí na provedení a kurzech Kč vůči EUR a USD ). Systém o tomto výkonu vyrobí za rok okolo 950 kWh elektrické energie, kterou lze prodat distributorovi za výkupní cenu (12,89Kč / kWh) nebo uplatnit zelený bonus (11,91Kč / kWh) a elektřinu spotřebovat nebo prodat nějakému jinému subjektu na trhu s elektřinou (spotřebitel, obchodník s energiemi apod). Návratnost bez dotace je okolo 7 až 10 let. S využitím státní nebo regionální dotace, pokud je k dispozici, se návratnost může dostat až k hranici 5 let.
Jaká je doba odepisování fotovoltaických panelů?

Fotovoltaické panely jsou ve 2. odpisové skupině, doba jejich odepisování je tedy 5 let

Je lepší použít značkové dražší komponenty a panely nebo levnější typy?

Je to o preferencích. I neznámé značky panelů a komponentů, které mají alespoň základní certifikaci budou pravděpodobně dobře fungovat. Samozřejmě zvuk dražších značek je určitou garancí stability a delší životnosti. Pokud budete preferovat rychlou návratnost investice, zakoupíte si asi levnější no-name variantu, která však může mít kratší životnost nebo jiné neduhy. Pokud jste příznivcem stability a jistoty po celou dobu provozu, sáhnete pro dražším provedení. V tomto kontextu je potřeba si uvědomit, že budete mít systém minimálně čtvrtstoletí na střeše nebo na pozemku. Z tohoto hlediska je lepší preferovat zavedené a známé značky.
Jak velkou solární elektrárnu si mohu dát na střechu ?

Výkon fotovoltaického systému pro vlastní spotřebu a pro prodej do sítě se dimenzuje dle rozměrů střechy, možností Vašich financí a možností distribuční sítě. Pokud nebudou žádné větší překážky u těchto třech uvedených faktorů, můžete si dát na střechu třeba solární elektrárnu o výkonu 100 kWp. Pro rodinné domy jsou však nejběžnější instalace o výkonech 2 až 10 kWp.

Co byste mi doporučili. Zelený bonus nebo celou produkci prodat?

Zelený bonus i výkupní cena jsou garantovány na 20 let, mohou být cenovým rozhodnutím ERÚ navýšeny o průmyslovou inflaci, nemohou však být v žádném případě sníženy. Výhodnost využití zeleného bonusu je nutné posuzovat podle ceny (tarifu) za kWh nakoupené elektrické energie od distributora. Pokud energii vyrobenou naší solární elektrárnou potřebujete, nemusíte ji nakoupit a dosáhnete tak úspor. Za každou vyrobenou kilowatthodinu navíc inkasujete zelený bonus, v součtu (úspora + zelený bonus) se tedy můžete dostat na významně vyšší částku, než je výkupní cena. Volbě, zda od distributorské firmy inkasovat výkupní cenu nebo zelený bonus by mělo odpovídat zapojení systému a toto rozhodnutí lze měnit maximálně 1x ročně.

Jaké jsou možnosti získání dotace na solární elektrárnu?

Dotazy na možnosti dotací na solární systémy jsou velmi časté i díky medializaci. Dotace musíme rozlišovat na jednorázové a na dotace výkupních cen.

U jednorázových dotací musíme konstatovat, že v současné době jsou téměř nedosažitelné. U systémů o výkonu do 5 kWp byly jednorázové dotace na instalaci pro rok 2008 zrušeny a větší instalace v podstatě také. Regionální dotace poskytují jen některé města a to Plzeň (20 Kč na Wp výkonu solární elektrárny, systém o výkonu do 5 kWp) a Praha (4.000 Kč na m2 systému, max. 50 % doložených nákladů, nejvýše však 80 000 Kč). Dotační politika se však mění a uvedené údaje jsou z roku 2008.

To, že nejsou jednorázové dotace dosažitelné však neznamená, že by se solární elektrárny nemohly ekonomicky vyplatit. Každý provozovatel solární elektrárny má státem garantovánu bohatou výkupní cenu každé vyrobené kWh. Výkupní ceny jsou stálé a jsou garantovány zákonem a vyhláškou. V roce 2008 byla dokonce doba garance pro systémy uvedené do provozu od 1.1. 2008 prodloužena z 15 na 20 let.
Jaká výše DPH a popřípadě daň z příjmu je uplatňována na příjmy z výroby elektrické energie pomocíslunce?

DPH – U fotovoltaických instalací na rodinných domech, bytových domech, panelových domech a podobně platí § 48 zákona o dani z přidané hodnoty.Platí zde tedy snížená 9 % sazba DPH a to jak na montážní práce, tak na samotné technické prostředky fotovoltaické elektrárny.

Daň z příjmu – veškeré výnosy z prodeje vyrobené elektřiny nebo příjmy ze zelených bonusů jsou po dobu 5 let od uvedení do výrobny provozu osvobozeny od daně z příjmů. V dalších letech pak příjmy z prodeje elektřiny nebo příjmy ze zelených bonusů vchází do daňového základu a daní se dle konkrétních sazeb daně z příjmů stanovených pro fyzické a právnické osoby. Uznatelným daňovým nákladem jsou odpisy zařízení. Odepisování trvá 5 let a je ho možné zahájit kdykoliv je to pro poplatníka výhodné, tedy až po uplynutí lhůty pro uplatnění osvobození.

Nemám střechu orientovanou přímo na jih, ale jihozápadně. Jaký vliv na výkon má orientace plochy na účinnost systému?

Orientace fotovoltaických panelů na RD by měla být ideálně přímo na jih, se sklonem okolo 30°. Při orientaci v rozsahu jihovýchod až jihozápad jsou ztráty výkonu v jednotkách procent ( přibližně 5-8% ). Panely lze orientovat i vodorovně při ztrátě 10%. Pokud máte však vybranou plochu pro solární elektrárnu vyloženě na sever, severovýchod nebo severozápad bylo by lepší uvažovat o jiném, vhodnějším umístění.
Mám na budově hodně členitou střechu s malým množstvím vhodných ploch. Kam se dají ještě panely umístit?

Fotovoltaické panely lze umísťovat různými způsoby a to jak na střeše, tak na fasádě, balkónech, markýzách, zimních zahradách, garážích apod. Nejlepší je osobní návštěva našeho technika a konzultace na místě.

Žádný komentář

Komentář můžete přidat pomocí formuláře níže!


Přidat komentář