Bezpečné kácení stromů a štípání kulatin s klínem Brano MK4

Mechanický klín Brano MK4

V dnešním článku vás seznámíme s profesionálním řešením pro kácení stromů. Za dostupné peníze a s pocitem bezpečí.  Mechanický klín Brano MK 4 napomáhá k dodržení pravidel bezpečného kácení stromů v těžkém terénu v lese. Je obrovský pomocník při práci ve velmi tvrdých podmínkách.

Použití mechanického klínu Brano MK4

Na území České republiky se ročně stanou desítky závažných těžkých poranění při těžbě dřeva. Bohužel při tom nezřídka lidé i umírají. Vysoce rizikové je kácení zejména ve svažitém terénu. Mezi nejrizikovější patří kácení zaseknutých a nakloněných stromů. Lesní těžaři jsou denně vystaveni extrémnímu riziku. Nejčastěji hrozí mimo pádů větví a špiček stromů také smeknutí padajícího kmene o jiný strom, které může těžaře přimáčknout nebo zavalit.

Mechanický klín BRANO MK4 vám pomůže s velmi přesným usměrněním pádu poráženého stromu. Navíc s klínem velmi snadno podélně rozštípnete i poctivou kulatinu.

Z čeho je klín vyroben?

Brano MK4 je velmi odolný výrobek. Je vyroben z poctivé a odolné ocele a litiny, které vydrží neskutečně tvrdé zacházení. Červěně lakovaný ocelový plášť klínu schovává ozubený převodní mechanismus. Převod ovládá výstupní pastorek, který posouvá hřebenovou tyčí, která pomalu rozevírá rozpěrný kovový klín. Více vám jistě napoví fotografie.

Samotný pohyb rozevírání kovového klínu způsobuje ruční páka se zpětným mechanismem. Pokud se páka pohybuje dopředu, pak se aktivuje západka, která zabrání zpětnému proklouznutí převodu. Teprve při zpětném pohybu se musí západka ručně vyřadit z provozu. Je to velmi snadné a rychlé a výrazně to urychluje práci.

Jak používat klín Brano MK4?

 1. Poté co si zvolíte směr řízeného pádu stromu, do něho proveďte klínový řez.
 2. Na druhé straně na úrovni 1-2 cm nad klínovým řezem veďte hlavní rovný řez.
 3. Až bude řez dostatečně hluboký, můžete použít mechanický klín Brano. Zasuňte černě zbarvené jazyky klínu do rovného hlavního řezu a páčku klínu nastavte do polohy pro rozevírání – vysouvání.
 4. Kývavým pohybem páky uvedete celý mechanismus do pohybu. Roztáhněte jazyky klínu tak, aby bylo možné do řezu bezpečně umístit list pily. V případě, že byste tak neučinili, hrozí sevření listu pily a jeho zničení. Buďte přitom opatrní, aby se řetěz pily nedotknul samotného klínu.
 5. V kritické fázi těsně před zahájením pádu stromu vyjměte list pily.
 6. Dalším kývavým pohybem páky klínu nadále rozšiřujte jazyky klínu až do fáze, dokud nedojde k praskání dřevních vláken a jeho naklánění. V této fázi rychle opusťte prostor po předem vybrané únikové trase. Strom následně samovolně spadne.
 7. Klín poté uvolníte do své původní polohy jednoduchým vyřazením západky.
 8. Při podélném štípání velkých kulatin zpravidla stačí provést pilou dlouhý podélný řez a následně jej s pomocí jazyků klínu pomalu rozevírat do doby, než kulatina praskne.

Co ne/dělat se mechanickým klínem Brano?

Při zasouvání klínu do řezu ve dřevě:

 • Nepřetěžujte mechanický klín větší silou, než pro kterou je určen.
 • Maximální ovládací síla je 350 N. Maximální kolmá tlačná síla je 60 kN.
 • Klín není určen k zabíjení do řezu dřeva. Proto na klín nebouchejte kladivem ani jinými dynamickými údery.
 • Kyvné rameno klínu neprodlužujte s využitím vlastních kreativních řešení, jako trubek apod. Páka je nastavena optimálně k únosnosti konstrukce.
 • Klín nepoužívejte při kácení stromů, které mají těžiště výrazně vyoseno ve směru hlavního řezu kulatinou. Pečlivě se o klín starejte.

Údržba klínu

Jako u všech řemesel i při těžbě dřeva platí, že čisté a fungující nářadí je vizitkou pracovníka. Proto mechanismus klínu alespoň 2x ročně zkontrolujte a promažte. Před tím, než mechanismus klínu namažete, musí pryč starý nepořádek. Staré mazivo mechanicky odstraňte a následně odmastěte rozpouštědlem.

Samotné mazání je velmi prosté. Vytáhněte klín do maximální polohy – roztáhněte tedy koncové packy klínu na maximum. Poté aplikujte mazací médium na hřebenovou tyč a klín. – doporučujeme lithné plastické univerzální mazivo, které je voděodolné a použitelné v teplotním rozsahu -20°C až +50°C.

Údržba klínuJako u všech řemesel i při těžbě dřeva platí, že čisté a fungující nářadí je vizitkou pracovníka. Proto mechanismus klínu alespoň 2x ročně zkontrolujte a promažte.
Před tím, než mechanismus klínu namažete, musí pryč starý nepořádek. Staré mazivo mechanicky odstraňte a následně odmastěte rozpouštědlem.
Samotné mazání je velmi prosté. Vytáhněte klín do maximální polohy – roztáhněte tedy koncové packy klínu na maximum. Poté aplikujte mazací médium na hřebenovou tyč a klín. – doporučujeme lithné plastické univerzální mazivo, které je voděodolné a použitelné v teplotním rozsahu -20°C až +50°C.

Tipy pro zvýšení úrody na vaší zahradě

Chcete-li dosáhnout vyšších výnosů pěstovaných plodin, zlepšete půdní vlastnosti své zahrady. Počítejte ale s tím, že se jedná o dlouhodobý proces a pouhé zapravování kompostu nestačí.

Dříve než se pustíte do práce, seznamte se se strukturou půdy, která na vaší zahradě je. Na základě těchto poznatků vylepšíte její vlastnosti pomocí několika procesů, v nichž hlavní roli sehrají organické materiály.

Půda musí dýchat

Vzduch je životně důležitý pro činnost půdních organizmů. Škraloup, který se vytváří po déletrvajících deštích, rozrušte pomocí ruční plečky. Jedině tak zajistíte čilý ruch pod povrchem země.


Čím více je půda porézní, tím lepší je její provzdušnění. Například na kamenitých strukturách prospívá většina zeleniny bez problémů, protože látková výměna zde probíhá správným způsobem. Jiné je to v případě jílovitých půd.

Péče musí odpovídat konkrétním podmínkám

Lehké písčité půdy snadno mechanicky zpracujete rýčem i mechanizací. Jejich nevýhodou je značná poréznost, rychle vysychají. Abyste tyto struktury zhutnili, každoročně přidávejte kompost a zelené hnojení. Při pěstování náročných plodin použijte černou mulčovací fólii, která zabrání výkyvům teplot, rychlému odpaření vody a odplavení živin.

Z pěstitelského hlediska jsou nejvhodnější hlinité, středně těžké půdy. Obsahují větší procento jílu, takže odpaření a odtok vody je pozvolný. Dobře shromažďují živiny. Tento druh půd poskytuje rostlinám ideální podmínky pro vegetaci, čímž podporuje vysoké výnosy.

Nezapomínejte na pravidelnou obdělávku – na jaře kypřením, na podzim důkladným zrytím. Pro zúrodnění využijte proleželého kompostu, chlévského hnoje a nasekané trávy. Hořčice, jetel nebo řepka poslouží jako vynikající zelené hnojení.

I jílovité půdy mohou být úrodné

Nejhorší práce je s těžkými, jílovitými půdami. Při dešti se mění na blátivou hmotu, po vyschnutí jsou naopak prakticky nezpracovatelné. Tam, kde zůstávají stále zamokřené (indikátorem je přeslička rolní), položte drenážní systém pro odvod přebytečné vlhkosti. Těžké půdy každý rok na podzim zryjte, přidejte zelené hnojení a použijte kompost. Zarývejte co možná největší množství organických odpadů ze zahrady (trávu, listí, nadrobno nasekané větvičky), přitom strukturu co nejvíce rozrušte, aby došlo k jejímu provzdušnění.

V jarním období využijte ke kypření rotavátor s kopinatými noži. Před kypřením na plochu rozhoďte několikacentimetrovou vrstvu prosetého kompostu. Po jeho zapravení se začne obnovovat biologická rovnováha v půdě a na úrodě to bude znát. Pokud potřebujete plochu povápnit (když je půda kyselá), použijte pálené vápno.

Rytí a kypření základem úspěchu

Pro dobrou kondici půdy pravidelně kypřete během vegetačního období okolí rostlin. Tato technika kultivace pomáhá v lehkých a středně těžkých půdách zadržovat vlhkost, v jílovkách pomáhá s přívodem vzduchu k půdním organizmům. Při rytí se rozruší škraloup, jednotlivé vrstvy ornice se důkladně promíchají a aktivuje se v nich mikrobiální život. Po několika letech této usilovné práce uvidíte, jak se kondice půdy v zahradě zlepší.

Zdroj:abecedazahrady.dama.cz/clanek/ctyri-tipy-pro-zvyseni-urody

Rekonstruujete nebo zvelebujete zahradu? Pozor na škody z prorůstání kořenů do kanalizačních trubek

Kořeny stromů, které rostou uvnitř kanalizace, nejsou neobvyklým problémem. Díky kyslíku bují v trubkách, kde je teplé a vlhké prostředí bohaté na živiny. Následné poškození kanalizace však může být rozsáhlé a nákladné. Problémy pak řeší nejen obce a firmy, ale i majitelé domů. Správná volba trubek, dodržení doporučované hloubky uložení a lépe plánovaná výsadba zeleně může škodám předejít.

Velké, rychle rostoucí stromy jsou pro kanalizaci největším rizikem. Kořeny vytvářejí na potrubí obrovský tlak, který dokáže rozevřít potrubní spoje zejména v případě, kdy je potrubí uloženo v malé hloubce. Kořeny stromu obvykle nejdříve trubku obklopí a „vyčkávají“ na příhodnou chvíli, kdy v trubce vznikne drobná trhlina nebo otvor, aby mohly proniknout dovnitř. Podle zkušeností může kořen růst v potrubí po dobu více než dvou let, než se mu podaří narušit jeho těsnění. Začne tak docházet k únikům odpadních vod, do půdy se dostává i vzduch a vytváří tak perfektní směs kyslíku, vody a živin. Kořeny se dále rozrůstají, pronikají hlouběji do popraskané trubky a způsobí její zablokování. Svou roli hraje také materiál. Kanalizační potrubí z materiálů, jako je hlína, cihla nebo beton se časem uvolňuje, což způsobuje jejich oddělení od země, praskání a erozi. Kořeny stromů rostoucích v blízkosti kanalizačních potrubí se mohou dostat přes takové trhliny dovnitř.

Náklady

Náklady na opravy havárie potrubí mohou být vyšší než náklady spojené s novou výstavbou. A když se zabýváte opravou hlavních odtoků a kanalizací zejména v důsledku vrůstání kořenů stromů do potrubí, je to poměrně drahé. Kořeny stromů mohou způsobit nejen praskliny a škody na kanalizaci, ale i následné zatopení ulice nebo budovy, což přináší nemalé problémy majitelům a obyvatelům domů. Náklady se zvyšují a ceny za výměnu nebo opravy kanalizace se mohou pohybovat ve statisících.

Jak lze škodám předejít?

Stačí dodržet tři hlavní zásady:

1) výsadbu stromů plánujte, stromy vybírejte: doporučuje se omezit množství stromů, které je vysazováno v těsné blízkosti kanalizace. Pokud se výsadbě vyhnout nelze, pak je dobré poblíž kanalizace vysazovat menší stromy, které mají mělkou kořenovou strukturu. Jde například o cypřiš či ovocné stromky, jako je například třešeň, švestka, anebo broskvoň. Větší a rychle rostoucí stromy, jako jsou javor, topol, bříza, vrba či jilm, je třeba vysazovat co od kanalizačního potrubí co nejdále.

2) pečujte o svou půdu: například instalace tekuté půdy do příkopu zabrání růstu kořenů, pomůže také pravidelné provzdušňování půdy.

3) pro kanalizaci použijte kvalitní materiály z plastu: vynikají svou pevností a dlouhou životností i v náročných podmínkách. Jejich velkou výhodou jsou snadná instalace, pevné spoje, maximální odolnost a dlouhá životnost. Všechny tyto vlastnosti z nich dělají ideální materiál pro kanalizační sítě. V případě řádně uzavřené kanalizace invaze kořenů nehrozí. Předností trubek z plastu je také jejich nízká hmotnost a tím i snadná manipulace. Pokud chcete mít opravdu jistotu, že k narušení kanalizace kořeny nedojde, doporučuje se ještě použití odolných potrubních přípojek nebo položení panelů a fólii do výkopů tak, aby potrubí a kořeny byly od sebe oddělené.

Snažte se být proaktivní v péči o půdu a výsadbu stromů. Pokud všechna doporučení při stavbě domu a následných úprav zahrady dodržíte, lze poškození kanalizačního potrubí vrůstáním kořenů předejít. Celý kanalizační systém je ale přesto dobré průběžně kontrolovat. Pokud se objeví varovné signály, jako jsou podzemní záplavy, ucpávání kanalizace nebo klokotavé zvuky v toaletě, může jít o prorůstání kořenů do potrubního systému. V tom případě je třeba co nejdříve volat instalatéra, aby pomohl problém odhalit a najít možnosti k vyřešení.

Zdroj: bydleni.cz/clanek/Rekonstruujete-nebo-zvelebujete-zahradu-Pozor-na-skody-z-prorustani-korenu-do-kanalizacnich-trubek

LANOVÝ ZVEDÁK BRANO – ŠPIČKOVÝ ZVEDÁK A NAPÍNÁK PRO TY DRSNÉ PODMÍNKY

Lanový zvedák Brano je oblíbený zvedák, který je nezdolným pomocníkem v mnoha oblastech průmyslu. Největší oblibu si lanový zvedák získal u firem, podnikajících ve stavebnictví, zemědělském provozu a lesnictví.

Ve srovnání s klasickými řetězovými kladkostroji Brano sice lanové zvedáky nemají takové parametry v nosnosti, ale i tak jejich špičková zapletená ocelová lana uzvednou zátěž až 3,2 tuny. Bez problémů a velké námahy.

Brano, tradiční český výrobce dveřních zavíračů a zvedacích zařízení, vyrábí lanový zvedák s nosnostmi v rozmezí 0,8 t do 3,2 t. Tři varianty se od sebe liší svými vnějšími rozměry, vahou i robustností celé konstrukce těla zvedáku.


Jak lze využít lanový zvedák Brano?

Zvedák využijete při zvedání a vlečení těžkých břemen v různých směrech. Lanový zvedák Brano nemusíte omezovat pro použití ve vertikálním směru. Využijete ho i při vlečení břemen a napínání.

Lesnictví je jedno z mnoha možných využití lanového zvedáku, protože jej můžete použít i pro velmi bezpečné směrové kácení stromů. V těžko přístupných místech je odolná spolehlivá konstrukce zvedáku k nezaplacení.

Své uplatnění najde zvedák i při demoličních pracích ve stavebnictví. Je vhodný i pro vyprošťovací práce v místech bez přístupu elektrické energie.

Skvělý pomocník je i při napínání drátů a plotů, například u vratných kladek, lanovek nebo při montáži elektrického vedení.

Využijete jej i pro jakékoliv montážní a manipulační práce s ohledem na nosnost lanového zvedáku.

Proč si vybrat lanový zvedák Brano?

 • Kvalitní konstrukce, která vám spolehlivě vydrží celá léta.
 • Variabilní možnost využití v mnoha odvětvích prací a průmyslu.
 • Možnost využití ve vertikálním i horizontálním směru.
 • Bezpečnostní prvky – bezpečnostní pojistka proti přetížení s brzdou. Splňuje požadavky normy EN 13157.
 • Teleskopická ovládací páka zvyšuje efekt páky a snižuje námahu při manipulaci s břemenem.
 • Velmi snadná údržba i použití zvedáku.
 • Při provozu nevznikají jiskry a vysoké teploty. Lze použít i ve výbušném prostředí.

Bezpečnost na prvním místě

Vždy je třeba pamatovat:

Na svou bezpečnost – než začnete zvedat nějaké těžké břemeno, sdělte to lidem ve svém okolí.

Nosnou konstrukci – konstrukce, ke které je upevněn zvedák, musí být pevná, stabilní a mít schopnost udržet váhu břemene.

Nosné lano – věnujte se čas od času kontrole stavu lana a funkčnosti celého zvedáku. Lano by se nikdy nemělo překroutit, protože se může zejména při zvedání zátěže poškodit.


Co s lanovým zvedákem Brano nedělat?

 • Nikdy nepoužívejte zvedák ke zvedání a přepravě lidí. K tomuto nebyl konstruován.
 • Dejte pozor na lidi kolem vás. Nezvedejte břemena nad lidmi a nedovolte nikomu pohybovat se pod zvednutým břemenem.
 • Nezvedejte na zvedáku břemena, která jsou těžší než nejvyšší doporučená nosnost. Kolik váš zvedák unese? To najdete vždy na štítku na konstrukci zvedáku.
 • Pokud neznáte nosnou konstrukci, na které bude zavěšen zvedák, nepoužívejte jí ke zvedání břemen.
 • Nikdy nezvedejte zátěž na ohlém zvedacím háku, zejména pokud na něm chybí bezpečnostní pojistka.
 • Při zvedání břemen přes hrany můžete nevratně poškodit zapletené lano. Ke zvedání přes hranu slouží kladky brano.

Příslušenství zvedáku

Lanový zvedák dodává výrobce Brano jako kompletní celek s teleskopickou zvedací pákou. K balení dostanete také náhradní střižné kolíky. Každý zákazník si při koupi zvedáku musí individuálně objednat lano v délce, které odpovídá jeho potřebám. Lana, která jsou navinuta do zásobníku na lano, dodává Brano v délkách 10, 20, 30 a 40 metrů. Lano však můžete nechat prodloužit na míru vašim požadavkům.

Údržba kotle před zimní sezónou

Pomalu se blíží topná sezóna. Právě teď je nejvyšší čas zkontrolovat, zda je správně nastaven a zkontrolován kotel a topná soustava. Odpovídající údržbou kotle se zajistí bezproblémový chod a předejde se haváriím kotle v nejnevhodnější dobu. Více »

Hever Brano – skvělý pomocník do dílny, garáže, na stavbu

Pokud někdo v dnešní době vysloví slovo „hever“, většině lidí se v hlavě zobrazí náš klasický poctivý hever, který důvěrně znáte z dílniček a garáží vašich prarodičů. Jinak se také heveru Brano oficiálně říká hřebenový zvedák. Nesmírně si toho vážíme. Není se ani čemu divit. Hevery Brano leckde slouží desítky let a neúnavně zvedají stovky – ne-li tisíce kilogramů břemen.

Co dokážete s heverem Brano?

S hevery Brano toho zvládnete překvapivě hodně. Jsou to pracanti k neutahání. Nabízíme je hned ve třech variantách, které jsou vybaveny standardní ruční klikou, ráčnoklikou nebo ráčnoklikopákou. O všech se dozvíte v dalších řádcích.

Hlavní oblasti využití heverů Brano:

 • Zvedání a pohyb s nejrůznějšími typy těžkých břemen – ideální zvedák do vaší dílny a garáže.
 • Náročné montážní práce ve stavebním i automobilovém průmyslu – využijete je i při zvedání nejrůznějších typů konstrukčních prvků, betonových překladů a ocelových traverz.
 • Hevery Brano s označením NEXP můžete bez obav použít i v prostředí, kde hrozí výbuch těkavých plynů a dalších těkavých látek.
 • Ruční spouštění, zvedání a tlačení neukotvených břemen.

Vlastnosti heverů Brano

 • Nevídaně odolná a robustní konstrukce, která vydrží celá léta.
 • Možnost zvedání a rozpínání s pomocí horní hlavice heveru nebo boční opěry.
 • Důraz na bezpečnost – hevery mají velmi účinnou a osvědčenou brzdu, která zvedaná břemena ukotví v jakékoliv poloze.
 • Díky zvedací klice s možností prodloužení páky máte dostatek efektivní ovládací síly při manipulaci s břemeny. Hever můžete doplnit račnoklikou nebo ráčnoklikopákou, která prodlužuje páku a snižuje tak množství vynaložené síly, kterou potřebujete pro zvednutí břemene.
 • Velmi snadná údržba a obsluha heveru – vystačíte si jen s mazáním a vizuální kontrolou hlavních částí. Hever s nosností 2,5 – 10 tun má dobře přístupnou mazací zátku, a tak snadno promažete převodové ústrojí zvedáku, bez nutnosti demontáže krytu.
 • Spodní patka heveru obsahuje pomocný otvor, který slouží k fixaci heveru při rozpírání v horizontální poloze. Při rozpírání břemen se tak můžete obejít bez pomoci druhé osoby.

Jak se hever používá

Ať už zvedáte břemeno na horní hlavici heveru nebo s pomocí boční opěry, vždy se zvedání provádí otáčením ruční kliky. Zvedání a spouštění nákladu můžete navíc prakticky kdykoliv přerušit. Klika je opatřena spouštěcí brzdou a hever obsahuje soustavu západek s nuceným záběrem. Břemeno je na heveru vždy stabilní.

Pokud se chystáte provádět jakékoliv práce pod zvedaným nebo ukotveným břemenem, VŽDY zajistěte břemeno proti pádu špalkem nebo jiným podkladem. Nikdy hever nepoužívejte ke zvedání osob a nezvedejte břemena nad stanovený limit nosnosti. Nezvedejte břemena, které způsobují vibrace a rázy, protože by mohly ovlivnit funkci brzdy břemene.

Pokud zvedáte zátěž s pomocí heveru, vždy mějte hever kolmo k podkladu. Pokud něco horizontálně rozpínáte, zajistěte na spodní patce heveru jeho zajištění hřebíkem nebo šroubem. V patce je pro to připraven otvor. Jestli se chystáte zvedat břemena, která jsou na horní hranici nosnosti heveru, vždy obsluhujte hever v přítomnosti druhé osoby.

Myslete na to, že zvedací nosnost na boční opěře je o cca 30% nižší než při zvedání na horní patce heveru.

Saténové povlečení a jeho vliv na náš spánek

Výhody saténového lůžka

Rádi bychom vám připomněli nesmírně významnou roli, kterou hraje spánek ve vašem životě. Spánek je jediný čas, který si vyhrazujete právě pro sebe. Bez něj vaše tělo a mysl nemůže kvalitně regenerovat a reálně vám hrozí celá řada zdravotních potíží. S absencí spánku získáte jen velmi komplikovaně dostatek energie pro každodenní plnění povinností v zaměstnání i v osobním životě.

Na kvalitu vašeho spánku přímo působí velké množství vnitřních a vnějších faktorů. Mezi vnitřní vlivy určitě počítejte styl vašeho stravování, odraz vašich návyků a vašeho života. Před spaním se vyhněte zejména konzumaci těžce stravitelných jídel, kávy a alkoholu. I kouření cigaret často způsobuje komplikace při usínání a je tedy vhodné se mu nejméně hodinu před usnutím vyhnout. Káva, alkohol i cigarety navíc zejména u mužů výrazně ovlivňují nepříjemné chrápání.

Článků o vlivu matrace na váš spánek vyšlo již nespočet. Jen málokdo si však spojí i kvalitu ložního povlečení s kvalitou spánku. V posteli strávíte velkou část vašeho dne, a proto není na místě právě na jejím obsahu šetřit. Úloha ložního povlečení je kromě estetické funkce hlavně hygienická funkce. Ložní povlečení chrání polštáře i přikrývky a také jeho materiál určuje, jak dobře se vyspíte.

Přirozeně zdravá volba pro vás a vaši rodinu

Satén přináší celou řadu výhod v každodenním životě člověka. Je nevídaně měkký na dotek, lehký, perfektně absorbuje vlhkost a zejména při použití na šatech a ložním povlečení dodává textiliím důstojnost a eleganci. Pokud máte v hlavě stále pochybnosti, je na čase je rozptýlit. Zde jsou některé hlavní výhody saténového povlečení.

Trendem dnešní doby je naštěstí odklon od honby za nejnižší cenou. Čím dál větší zákazníků naopak se soustřeďuje na kvalitu látky a švů, jemnost látky při doteku a v neposlední řadě také možnost pohodlného praní a žehlení. Dáme vám však radu. Pokud už při prvním doteku látky víte, že by se vám v tomto povlečení dobře spalo, neváhejte ani minutu. Vždyť si kupujete vlastní pohodlí.

Vysoce kvalitní látky vás nepřekvapí ani po mnoha vypráních. Pokud dodržíte správnou teplotu při praní, nemusíte se bát rychlé ztráty barev. Přesně tyto požadavky splňuje do puntíku právě saténové povlečení.

Satén se vyznačuje proti jiným látkám hladkou atlasovou vazbou. Tato vazba způsobuje onen známý příjemný pocit na dotek. Atlasová vazba dává saténu nesmírnou hladkost a jemnost. Dejte si však pozor, zda se jedná o přírodní satén, nebo jeho levné náhražky z polyamidu nebo polyesteru.

E-shop Mujpelisek.cz nabízí saténové povlečení, které je vyráběno ze 100% bavlněného saténu. E-shop nejen prodává, ale také vyrábí klasické varianty povlečení, ale i prodloužené a francouzské povlečené. Jde o výrobky ryze českého výrobce, který svým zákazníkům ručí za špičkovou kvalitu textilií. Samotnému šití povlečení předchází komplikovaný výběr těch nejlepších materiálů a nejhezčích vzorů.

Hlavní výhody saténového povlečení

Jednoznačnou výhodou saténového povlečení je jeho hebkost. Garantujeme vám intenzivní zamilovanost už na první dotek. Satén vás navíc vždy udrží v nadstandardním tepelném komfortu, protože má mimořádnou schopnost regulovat teplotu vašeho těla. V zimě vás bude satén příjemně zahřívat a v létě naopak chladit. Nebude se na vás ani nepříjemně lepit. Tuto vlastnost nemá prakticky žádná jiná látka.

Mimo to je saténové povlečené téměř vždy luxusní ozdobou vaší postele a díky nespočtu vzorů a barevných variant se hodí do jakékoliv ložnice.

I někteří lékaři vám dají radu, abyste si ovázali krk saténovým šátkem, když vás bolí. Přemýšleli jste někdy, proč? Jistě ne! Je to proto, že satén udržuje konstantní teplo.

Praní saténu je hračka

Vyprat saténové povlečení je možné zcela bez obav. Pokud jste někdy přemýšleli, jak správně prát satén, můžeme vás uklidit, že to zvládne každý.

Jistě nejšetrnější metodu praní představuje staré dobré ruční praní v chladné vodě a v pracím tekutém prostředku. Praním ve studené vodě výrazně prodloužíte stálost barev. Dejte si však velký pozor, zda nemáte na rukou prstýnky či řetízky.

Protože je saténové povlečení velejemné na dotek, je také citlivé na špatné zacházení. Proto pozor na látky se zipem, ostré cvočky a další prvky, které by mohly látku poškodit. Doporučujeme použití pracího vaku, ale i bez něj si poradíte. Stačí povlečení umístit do povlaku od polštáře.

Saténové povlečené perte při maximální teplotě do 40°C. Na trhu však najdete i saténové povlečené, které je pratelné i do 60°C. Maximální přípustnou teplotu najdete na štítku, který je u každého povlečení.

NIKDY satén neždímejte. Při ždímání dojde k pomačkání povlečení, ztrátě tvaru a hrozí i poškození látky, zejména o různé zipy, buben pračky apod.

NIKDY neperte saténové povlečení v prášcích s chlorem nebo bělidly. Doporučujeme použít tekutý prací prostředek, nebo speciální prací prostředky na satén. Můžete se také zcela vyhnout použití aviváže. Navíc její přílišné použití může způsobovat rušení při usínání a bolesti hlavy.

NÁŠ TIP: Povlečení ihned po vyprání pověste, ještě vlhké. Teoreticky se tak můžete i zcela vyhnout žehlení, které mnozí z vás nemají rádi. Satén můžete určitě vysušit v sušičce, ale vždy na nízkou teplotu.

Jak žehlit satén?

Žehlení saténu také není problém. Nepoužívejte ale napařování. Napařování může způsobit přilepení látky k žehlící ploše a poškození látky. Nepřekračujte také teplotu 150°C při žehlení. Satén velmi jednoduše vyžehlíte přes jinou tenkou látku, například utěrku.